Staande Mastroute Leeuwarden ‘Om de Oost’

  • 6 november 2014

Van Zeeland naar Lauwersmeer loopt de ‘staandemastroute’. Het noordelijke deel van deze route voert de watersporters door het centrum van Leeuwarden, terwijl maar één op de vijf passanten Leeuwarden ook daadwerkelijk als doel heeft. Omdat maar liefst elf (spoor)bruggen gepasseerd moeten worden, werkt Leeuwarden zeer vertragend voor deze ‘staande masten’. Open bruggen door de hele stad zorgen daarbij voor oponthoud. Om dit te verminderen hebben de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden Antea Group en Decisio gevraagd een verkenning te doen naar kosten en effecten van een staandemastroute via (onder andere) de oostkant van Leeuwarden. Antea Group verzorgde de kostenberekening en de ruimtelijk-ecologische beoordeling van deze nieuwe route. Decisio onderzocht de economische en bereikbaarheidseffecten aan de hand van de MKBA-systematiek.

Onderzoek

De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden hebben in 2007 gezamenlijk de Watersportvisie Leeuwarden ontwikkeld. De visie (Waterrecreatie in en om Leeuwarden, Visie en meerjarenprogramma) is geschreven als uitwerking van het Friese Merenproject en het Stadsconvenant Leeuwarden en is tevens het vervolg op De Blauwe Diamant. Eén van de doelen in deze visie is dat Leeuwarden beoogd goed passeerbaar en beter bereikbaar te zijn voor grote (zeil)schepen. De knelpunten in de huidige Staande Mastroute (SMR) Zeeland-Lauwersmeer vormen de aanleiding voor deze tracéverkenning. De knelpunten bestaan met name uit brugpassages met lange wachttijden voor schepen en brugopeningen voor auto’s.

In de verkenning beoordeelden we vier tracéalternatieven op ruimtelijke en ecologische consequenties. Tevens is een analyse uitgevoerd van de economische effecten van de ontwikkelingsmogelijkheden.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Niels Hoefsloot via 020-6700562 of n.hoefsloot[at]decisio.nl.

Zie ook