Position Paper Almeerderstrand en Zilverstrand Almere

  • 5 november 2014

Het Almeerderstrand en het Zilverstrand zijn door hun ligging op het knooppunt tussen het IJ- en Gooimeer en door de profilering van Almere Poort als “Strandstad van de Randstad ” bepalende factoren voor het imago van Almere (Poort). De gemeente Almere heeft de ambitie om van Almere Poort een echte badplaats te maken die voldoet aan de eisen van de 21ste eeuw. Een plek met zowel de gezellige drukte van een grote jachthaven, sport- en cultuurevenementen en strandpaviljoens als de rust van het weidse, Nederlandse zandstrand en polderland.

De snelle ontwikkeling van Almere naar 200.000 inwoners en de mogelijke schaalsprong naar 350.000 inwoners in 2030 vergt niet alleen grote aanpassingen in termen van woningen en infrastructuur, maar ook wat betreft sport, amusement, recreatie, natuurbeleving, winkelen en uitgaan. Hiervoor zijn de afgelopen jaren diverse visies ontwikkeld, maar tot nu toe ontbreekt het nog aan een integraal beleidskader voor de stadsstranden, waaronder het Almeerder- en Zilverstrand in Almere Poort.

Uitwerking strandbeleid

Met de afronding van de Structuurvisie Almere 2.0 is er een integrale visie gekomen voor de voorziene schaalsprong van Almere in de context van de Noordelijke Randstad. Tegen deze achtergrond had de gemeente Almere behoefte aan een nadere uitwerking van het te voeren beleid voor het Almeerderstrand en het Zilverstrand. De ‘position paper’ vormde de eerste stap in de totstandkoming van een strandnota. Het doel van de strandnota was om een integraal kader te bieden waarbinnen strandgerelateerde ontwikkelingen aan het Almeerder- en Zilverstrand afgewogen en geduid kunnen worden in relatie tot de ontwikkelingen van DUIN, Almere Poort en Almere als groeistad.

In opdracht van de gemeente Almere stelde Decisio een ‘position paper’ op voor het Almeerderstrand en Zilverstrand. In de paper wordt onder meer ingegaan op:

  • Kenmerken en het profiel van het Almeerder- en Zilverstrand, de plannen en de standpunten van de belangrijkste stakeholders
  • Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor het Almeerder- en Zilverstrand en de functie van de stranden als evenementenlocaties
  • De belangrijkste beleids- en beheersthema’s die een centrale rol spelen in de op te stellen strandnota
  • Conclusies en aandachtspunten voor de beleidsontwikkeling

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Jaap Broer via 020-6700562 of j.broer[at]decisio.nl.

Zie ook