Onderzoek naar het bezoekersprofiel van Bloemendaal aan Zee

  • 6 november 2014

Het strand bij Bloemendaal aan Zee is een van de ‘hippere’ stranden van Nederland. In opdracht van de Kamer van Koophandel Amsterdam deed Decisio, in samenwerking met Strabo, onderzoek naar het bezoekersprofiel van Bloemendaal aan Zee.

Het onderzoek

In het onderzoek is onder meer een analyse uitgevoerd van diverse functionele aspecten van Bloemendaal aan Zee zoals de (benodigde) strandbreedte, bereikbaarheid en parkeren, beleid en beheer door verschillende overheden en randvoorwaarden voor de structuurvisie. In het onderzoek is verder ook een passantentelling en -enquête uitgevoerd. Het doel hierbij was het verkrijgen van inzicht in het aantal bezoekers, het profiel en gedrag van de bezoekers, hun oordeel over het strand en mogelijke wensen,
behoeften en verbeterpunten.

Het uitgevoerde onderzoek betrof een nulmeting. De Kamer van Koophandel Amsterdam achtte het van belang dat de gemeente bij het vormen van nieuw beleid, rekening hield met de randvoorwaarden vanuit het bedrijfsleven. Het onderzoek voorzag in een goed onderbouwd beeld van de bezoekers van Bloemendaal aan Zee als input voor een gemeentelijke visie voor het strand.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Jaap Broer via 020-6700562 of j.broer[at]decisio.nl

Zie ook