Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek

  • 13 november 2014

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde onlangs het rapport ‘Monitor Publiek gefinancierd Energieonderzoek 2013’. De monitor brengt alle publieke geldstromen voor energie-innovatie in 2013 in beeld. Ook thema’s en trends binnen de energie-innovatiesector komen aan de orde. De monitor is, net al voorgaande jaren, met de ondersteuning van Decisio tot stand gekomen.

Geldstromen energieonderzoek inzichtelijk

De overheid voert energie- en innovatiebeleid, en draagt binnen de gegeven beleidskaders bij aan de uitvoering van energieonderzoek. De monitor presenteert de belangrijkste analyseresultaten die inzicht geven in de overheidsbestedingen aan energieonderzoek.

De meest relevante geldstromen worden in beeld gebracht gebaseerd op gegevens vandiverse ministeries, intermediairs (subsidieverleners) en uitvoerders van energieonderzoek. Het gaat om overheidsbestedingen die in 2013 zijn gerealiseerd ter stimulering van in Nederland verricht energieonderzoek en -innovatie. De gegevens zijn door RVO.nl verzameld, geanalyseerd en verwerkt in tabellen en grafieken.

De resultaten uit de monitor zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van overheidsbeleid. Voorts worden de uitkomsten gerapporteerd aan en opgeslagen in de database van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Jaarlijks wordt, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek uitgebracht.

Download het rapport

Lees meer over de uitkomsten van de ‘Monitor Publiek gefinancierd Energieonderzoek 2013’ op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor meer informatie over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Menno de Pater via 020-6700562 of m.depater[at]decisio.nl.

Zie ook