MKBA van dijkversterking Steurgat – Bergsche Maas

  • 6 november 2014

Tussen de dorpskernen Werkendam en Hank (provincie Noord-Brabant) ligt het Steurgat. Delen van de twaalf kilometer lange Oostelijke Steurgatsdijk voldoen niet aan de wettelijke veiligheidseisen. De zwakke gedeeltes in de dijk moeten worden versterkt. Deze dijkversterking is onderdeel van het dijkversterkingsprogramma van Waterschap Rivierenland. Een versterking van de dijk moet eraan bijdragen dat het rivierengebied beschermd blijft tegen overstromingen. In 2015 moet het project zijn voltooid. Tot die tijd worden er verschillende ontwerpen en uitvoeringsoplossingen onderzocht. De dijk heeft een lengte van meer dan vijf kilometer, waardoor het opstellen van een MER verplicht is. In juni 2010 is de startnotitie (de eerste formele stap in de MER-procedure) afgerond. Als onderdeel van de projectnota/MER heeft Decisio een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de dijkversterking uitgevoerd.

De doelstelling van het onderzoek

Het doel van deze studie was het verkrijgen van een gedegen inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van de drie verschillende alternatieven voor de versterking van de Steurgatdijk bij Werkendam zodat de keuze van een alternatief mede op grond van de maatschappelijke kosteneffectiviteit kon worden gemaakt.

Er zijn in de MKBA van dijkversterking Steurgat – Bergsche Maas drie alternatieven naast elkaar gezet:

  • Alternatief Binnenwaarts: De dijk wordt verhoogd en binnenwaarts versterkt
  • Alternatief Binnenwaarts met lokale kruinverplaatsing: De dijk word verhoogd en binnendijks versterkt, waarbij op enkele punten de kruin van de dijk binnenwaarts wordt geplaatst, waardoor vooroevers ontstaan aan de rivierzijde
  • Alternatief Deltadijk: De Deltadijk is een zodanig sterke dijk dat de kans op een doorbraak minimaal is. Dit kan door de dijk te bekleden met een harde laag zoals asfalt, of het talud aan de binnenzijde sterk te verflauwen

Meer informatie

Voor vragen over de MKBA van dijkversterking Steurgat – Bergsche Maas neemt u contact op met Niels Hoefsloot via 020-6700562 of n.hoefsloot[at]decisio.nl.

Zie ook