Impact analyse verblijfsaccommodaties Fryslân

 • 19 november 2014

Recreatie en toerisme is in de provincie Fryslân maatschappelijk en economisch van groot belang. De economische betekenis van de sector wordt geschat op bijna 9 procent van de Friese werkgelegenheid. Recreatie en toerisme is daardoor een belangrijke pijler voor de vitaliteit van het Friese platteland en voor de steden.

Impact analyse van Friese verblijfsaccommodaties

In opdracht van de provincie Fryslân verrichtte economisch onderzoeksbureau Decisio onderzoek naar de vraag ‘wat is de economische impact van de markt voor verblijfsrecreatie?’. Voor de beantwoording van deze vraag is door Decisio gekeken naar:

 • het beeld van de indicatoren, kengetallen en multipliers (voor Fryslân en daar buiten) die de economische impact van de markt verduidelijken
 • het onderscheid naar grootteklassen voor de verblijfsrecreatie
 • het kwalitatief beeld van de maatschappelijke effecten van de verschillende marktsegmenten van de verblijfsrecreatie, gelet op leefbaarheid/landschap
 • de inschatting van het economische effect wanneer er marktverschuivingen in/tussen de verschillende marktsegmenten plaatsvindt
 • de inschatting van de lange termijn economische effecten van de toename van recreatiewoningen ten koste van vaste seizoenplaatsen op campings

Conclusies

Overall concluderen we dat de markt voor verblijfsaccommodaties in Fryslân zich in de jaren 2007 tot en met 2011 niet gunstig ontwikkelde. Door een toenemend aanbod (van voorzieningen en hun faciliteiten) en een afnemend aantal overnachtingen (vraag) dalen de bezettingsgraden in de gehele sector. Verder stelden we vast dat:

  • de circa 200 hotelbedrijven (9.500 bedden) in de provincie Fryslân op jaarbasis in totaal tussen de 2.600 en 3.950 banen (gemiddeld in totaal 3.500 banen) genereren. De hotelsector is de omvangrijkste banenmotor in de Friese markt voor verblijfsaccommodaties
  • de ruim 200 recreatiewoningparken (3.050 verhuurwoningen) in de provincie Fryslân op jaarbasis in totaal tussen 1.300 en 1.900 banen (gemiddeld in totaal 1.600 banen) betekenen. De recreatie-woningparken vormen het relatief kleinste segment in de markt voor verblijfsaccommodaties in Fryslân (ten opzichte van hotels, campings en jachthavens)
  • de bijna 260 jachthavens (34.750 ligplaatsen) in Fryslân een jaarlijks werkgelegenheidsbelang van tussen de 1.550 en 1.950 banen (gemiddeld in totaal 1.750 banen) betekenen
  • de bijna 390 campingbedrijven (25.800 standplaatsen) in Fryslân op jaarbasis in totaal 1.500 tot 2.700 banen (gemiddeld in totaal 1.850 banen) genereren. De sector is, gelet op het aantal gegenereerde banen, iets groter dan de recreatiewoningen- en jachthavensector. En, met ruim 3,6 miljoen overnachtingen per jaar is de camping de meest populaire vorm van verblijfsrecreatie in Fryslân

Economische impact analyse: download het rapport

Deze economische impact analyse is uitgevoerd door Decisio in opdracht van de provincie Fryslân. Download hier het rapport.

Meer informatie

Voor vragen over deze economische impact analyse, uitgevoerd door Decisio, neemt u contact op met Gerwin van der Meulen via 020-6700562 of g.vandermeulen[at]decisio.nl.

Zie ook