Elektrisch vervoer: evaluatie en position paper MRA-e

  • 8 mei 2019

MRA-e is de projectorganisatie die elektrisch vervoer stimuleert in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en in de provincie Utrecht. Decisio stelde in 2016 een position paper voor MRA Elektrisch op. Eerder voerde Decisio ook de evaluatie van MRA-e uit.

In beide onderzoeken ging het om de toekomst van elektrisch vervoer en de manieren die de gezamenlijke overheden hebben om dit verder te stimuleren. Daarnaast stond ook de energietransitie centraal. Door slim te laden, de accu als opslagcapaciteit te gebruiken en door laadpalen op slimme locaties te plaatsen, kan de elektrische auto een centrale plek innemen in de energietransitie en kunnen kostbare investeringen in het elektriciteitsnetwerk worden voorkomen.

Decisio: ervaren evaluatie-specialist

Economisch onderzoeksbureau Decisio heeft door de jaren heen ruime ervaring opgedaan met beleidsevaluaties, project- en programma-evaluaties en evaluaties van subsidieregelingen en masterplannen. Onze kennis en expertise van evaluaties is opgedaan binnen vele, uiteenlopende beleidsterreinen, zoals: regionaal-economisch beleid overheden, elektrisch vervoer, water, natuur en milieu, landbouw, infrastructuur, haven- en gebiedsontwikkeling en luchtvaart. Voor meer informatie over wat Decisio voor u kan betekenen, raadpleegt u ‘Beleidsevaluaties Decisio‘.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze projecten voor MRA-e neemt u contact op met Kees van Ommeren (c.vanommeren[at]decisio.nl) via 020-6700562.

Zie ook