Economische monitor internationale organisaties Den Haag

  • 11 november 2014

De regio Den Haag huisvest 370 internationale organisaties en instellingen, ambassades en consulaten; de stad profileert zich dan ook als ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’. Decisio heeft voor de vierde keer de economische betekenis van dit internationale cluster in kaart gebracht, waarbij de economische impact in 2012 is onderzocht.

‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ als bestedingen- en banenmotor

De internationale organisaties geven jaarlijks € 2,5 miljard uit en leveren Den Haag en regio zo 19.500 banen op, ruim 1.700 meer dan in 2009. De inkoop door de organisaties bij derden genereert 9.300 banen waarvan 70 procent bij bedrijven binnen de Haagse regio. De internationale werknemers geven jaarlijks bijna € 700 miljoen uit, goed voor bijna 5.000 banen in andere sectoren. Nieuw in dit onderzoek zijn de (internationale) bezoekers aan het cluster; deze zakelijke- en privébezoekers hebben in 2012 bijna € 160 miljoen uitgegeven, resulterend in ruim 4.000 banen waarvan meer dan de helft in Den Haag en regio.

Haagse internationale cluster goed voor ruim € 5,2 miljard

In totaal levert het internationale cluster ruim € 5,2 miljard op aan bestedingen die niet zouden plaatsvinden als de internationale organisaties hier niet zouden zijn gevestigd. Van de circa 37.500 banen die hier mee samenhangen is ruim de helft voor lager en middelbaar geschoolde werknemers. Sectoren als ICT, schoonmaak, horeca, taxibedrijven, fiscale dienstverlening, detailhandel, onderwijs en beveiliging profiteren van hun aanwezigheid.

Den Haag als internationale ontmoetingsplaats

Naast de economische betekenis heeft Decisio ook de waardering van Haagse locatiefactoren in beeld gebracht. Internationale organisaties blijken met name de bereikbaarheid van Den Haag en de werkinstelling van de Nederlandse werknemers te waarderen. Door te blijven stimuleren en faciliteren – zoals in de Internationale Zone en The Hague Security Delta (HSD) – en een nog gerichtere marketing op ‘Toerisme van Vrede en Recht’ kan Den Haag in de toekomst blijven profiteren van de internationale organisaties en de groeiende bezoekersstroom. De gemeente gebruikt de onderzoeksuitkomsten om de ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ verder te versterken.

Economische monitor internationale organisaties: download het rapport

Het Decisio onderzoeksrapport ‘Economische impact internationale organisaties, actualisering 2013/2014’ is openbaar. Download hier het rapport.

Meer informatie

Voor vragen over de economische monitor internationale organisaties neemt u contact op met Kees van Ommeren (c.vanommeren[at]decisio.nl), of telefonisch via 020-6700562.

Zie ook