Economische monitor FNLI

  • 9 november 2015

Met een productieaandeel van 21 procent is de V&G-industrie de grootste industriële sector in Nederland en met 472.000 direct en indirecte banen ook één van de grootste werkgevers van Nederland. Wat echter niet veel mensen weten is dat de sector de laatste jaren een aanzienlijke groei kent in uitgaven aan R&D, de belangrijkste exportmarkten voor de V&G-industrie in West-Europa liggen en dat de V&G-industrie samen met de transportmiddelenindustrie de meeste economische spin-off genereert bij andere economische sectoren.

Het zijn precies dit soort gegevens die context geven aan een sectorstudie en een evenwichtig beeld schetsen van de ontwikkelingen in een bepaalde sector. Sinds 2010 werkt Decisio samen met de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) aan een jaarlijks terugkerende economische monitor die niet alleen de ontwikkeling van standaard indicatoren zoals de productiewaarde, omzet, werkgelegenheid, invoer/uitvoer en R&D-uitgaven in kaart brengt, maar deze ook vergelijkt met de ontwikkelingen van de Nederlandse industrie als geheel en met haar Europese collega’s.
Vanaf de editie 2013 maakt een input-outputanalyse duidelijk wat het bredere belang van de voedings- en genotmiddelenindustrie is voor de Nederlandse economie in termen van directe en indirecte werkgelegenheid en toegevoegde waarde.

Economische monitor: download het rapport

In oktober 2015 is de zesde jaargang gepubliceerd. Klik hier voor een pdf-versie van de meest actuele FNLI monitor.

Meer informatie

Voor meer informatie over de economische monitor FNLI neemt u contact op met Kees van Ommeren via 020-6700562 of c.vanommeren[at]decisio.nl.

Zie ook