Economische impactanalyse Schiphol

  • 15 oktober 2015

In opdracht van het ministerie IenM voerde Decisio een economische impactanalyse uit van de luchthaven Schiphol. Het gaat in het onderzoek om de economische bijdrage die wordt geleverd door bedrijven die actief zijn in luchtvaart- en luchthavenactiviteiten (directe economische bijdrage) en door de toeleveranciers van deze bedrijven (indirecte achterwaartse economische bijdrage). Deze bijdrage bestond in 2013 in totaal uit bijna 114.000 Schipholgerelateerde banen (ruim 94.000 fte) en een toegevoegde waarde van 9 miljard euro.

Schiphol vertegenwoordigt breder economisch belang

Daarnaast is er een breder economisch belang verbonden aan Schiphol. De luchthaven is bijvoorbeeld een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor veel bedrijven en ook het toerisme en de congressector in Nederland hebben profijt bij de goede internationale bereikbaarheid. Deze zogenaamde voorwaartse economische bijdrage is van groot belang, maar niet goed te kwantificeren. Een luchthaven met haar aanbod van internationale luchtverbindingen is één van de vele belangrijke vestigingsplaatsfactoren voor bedrijven. Het isoleren van één onderdeel van dit vestigingsklimaat is methodisch uitermate lastig. Hetzelfde geldt voor het bepalen van het exacte profijt dat de toerisme- en congressector heeft bij Schiphol. Ook uit de literatuurstudie die onderdeel was van dit onderzoek blijkt dat kwantificering van het brede economische belang zeer lastig is. Er is in de praktijk een grote verscheidenheid aan methoden en multipliers gebruikt om het voorwaartse belang van een luchthaven te bepalen. Er bestaat geen consensus over de juiste benadering.

Parallel aan dit onderzoek is door SEO (2015) het directe welvaartsbelang van het routenetwerk voor reizigers onderzocht. Dit is een andere benadering dan de economische foto van Decisio. Het is belangrijk te benadrukken dat de resultaten van de twee benaderingen niet met elkaar gecombineerd mogen worden.

Meer informatie

Voor meer uitkomsten van onze analyse kunt u het rapport raadplegen. Voor meer informatie over het onderzoek van Decisio naar de economische impact van de luchthaven Schiphol neemt u contact op met Kees van Ommeren via c.vanommeren[at]decisio.nl of 020-6700562.

Zie ook