Hoe vergaat het de internationale werknemers in Limburg?

Hoeveel internationale werknemers zijn er in Limburg en wat is hun belang voor de Limburgse economie? Hoeveel komen er aan in de toekomst en wat betekent dat voor de huisvestingsopgave? En wat vinden zij eigenlijk van het leven in Limburg? Voor de taskforce internationale werknemers Limburg mochten we ons verdiepen in deze vragen. Een leuke kans voor ons om de meest recente update naar 2018 van onze ‘monitor internationale werknemers’ in actie te zien en om verder te kijken dan de cijfers alleen.

 

Wie zijn ze?

Uit onze monitor blijkt dat dat het aantal internationale werknemers in Limburg tussen 2011 en 2018 meer dan verdubbeld is, van 35.000 naar 75.100. 80 procent van hen is arbeidsmigrant. Het overgrote deel werkt via een uitzendbureau in bijvoorbeeld de logistiek of landbouw.

Waarom komen ze?

Uit een door ons uitgevoerde enquête blijkt dat de internationale werknemers graag naar Limburg komen vanwege de ligging aan de grens en de rust. Maar ze komen vooral naar Limburg voor het werk. Bedrijven geven in de enquête aan deze werknemers hard nodig te hebben: zij werken met internationale werknemers omdat zij geen, of geen geschikte, Nederlandse werknemers kunnen vinden.

Hoe wonen ze?

Naar verwachting gaat het aantal internationale werknemers in Limburg toenemen, dit brengt een nieuwe huisvestingsopgave met zich mee. Op dit moment wonen er naar schatting 66.800 internationale werknemers in Limburg. 40 procent van hen blijft korter dan een jaar in Nederland, 27 procent blijft langer dan 5 jaar. De meerderheid voelt zich onderdeel van de Nederlandse maatschappij of staat hier neutraal tegenover. De meeste internationale werknemers zouden graag meer contact hebben met Nederlandse inwoners, ongeveer een derde geeft aan nu regelmatig contact te hebben met Nederlanders.

Nieuwsgierig?

Het onderzoek is te veelomvattend om in een paar zinnen samen te vatten. Bent u nieuwsgierig geworden? Het onderzoek naar de omvang en kenmerken van internationale werknemers in Limburg vindt u hier: het verdiepende onderzoek naar hoe het hen vergaat op de arbeidsmarkt en woningmarkt vindt u hier.

Bent u benieuwd hoe het de internationale werknemers in uw regio vergaat? Of heeft u een vraag over een van onze onderzoeken? Neem contact op met ons team internationale economie: Gerwin van der Meulen (g.vandermeulen@decisio.nl), Suzanne Steegman (s.steegman@decisio.nl), Daan van Gent (d.vangent@decisio.nl) of Lilian Tilburgs (l.tilburgs@decisio.nl). Zij zijn telefonisch te bereiken via 020-6700562.