Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart

beleidsdoorlichtingMinisters zijn wettelijk verplicht om het beleid dat valt onder hun begroting periodiek door te lichten. Decisio heeft in dit kader, in opdracht van het ministerie IenM, een doorlichting uitgevoerd van Beleidsartikel 17; het artikel Luchtvaart.

Centrale vragen beleidsdoorlichting

In de doorlichting is door Decisio de beleidsperiode 2009-2015 nader beschouwd. In de doorlichting is vervolgens antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • In welke mate draagt het beleid en de daarbij ingezette beleidsinstrumenten bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen?
  • Wat is de relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid?
  • Hoe kunnen de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid verhoogd worden?
  • Hoe veranderen de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid als er twintig procent minder of twintig procent meer middelen beschikbaar zijn?

Doorlichting aangeboden aan Tweede Kamer

Eind 2017 heeft de minister van IenW de beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees meer hierover in de begeleidende Kamerbrief van de minister.

Raadpleeg de beleidsdoorlichting

De beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart kunt u hier raadplegen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Niels Hoefsloot (projectleider) via 020-6700562 (of n.hoefsloot[at]decisio.nl). Of, Daan van Gent (d.vangent[at]decisio.nl).