Impact windparken dicht bij de kust

effectenNederland heeft als doel om in 2023 in totaal aan 4.450 MW aan windenergie op zee te winnen. Om dit doel te bereiken heeft het ministerie van Economische Zaken besloten om windparken binnen de 12-mijlszone toe te staan en hiervoor een aantal locaties aangewezen. Maar wat is de impact van deze windparken die relatief dicht bij de kust liggen?

Gevolgen voor de kustgemeenten?

Om deze vraag te beantwoorden onderzocht Decisio wat de aangewezen locaties betekenen voor de MKBA op nationaal niveau en wat de economische impact op de toeristische sector en de windenergiesector in de kustgemeenten is. Uit de analyse blijkt dat het maatschappelijk effect op recreatie en toerisme fors kleiner is dan de meerkosten van het uit het zicht plaatsen van de parken. Daarnaast is er een beperkt en tijdelijke effect op de werkgelegenheid dat zowel negatief als positief kan zijn. Lokaal kan dit voor de badplaatsen verschillen afhankelijk van het daadwerkelijke gedrag van kusttoeristen en lokale impact van werkgelegenheid in de off shore.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project neemt u contact op met Menno de Pater (m.depater[at]decisio.nl) van Decisio via 020-6700562.