Behoefte en economische impact stadsstrand Hoorn

economische impact stadsstrand hoornDe gemeente Hoorn is in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier plannen aan het ontwikkelen voor een stadsstrand tussen Schouwburg het Park en de Galgenbocht in Hoorn.

Als input voor de plannen heeft Decisio, in samenwerking met Strabo en I&O Research, onderzoek gedaan naar de behoefte aan een dergelijk strand: hoeveel mensen en welke doelgroepen gaan er gebruik van maken, voor wat soort activiteiten, op welke momenten, welke voorzieningen zijn dan wenselijk en nodig? Daarnaast is bekeken wat de economische impact zal zijn als het strand wordt ontwikkeld.

Resultaten van het onderzoek

Een ruime meerderheid van de inwoners van Hoorn denkt gebruik te gaan maken van het te realiseren stadsstrand. Met name inwoners van de Grote Waal en jongeren zeggen het dtadsstrand te gaan bezoeken. Het strand zal beperkte aantrekkingskracht hebben op toeristen of bezoekers van buiten Hoorn.

Het aantal bezoekers is sterk afhankelijk van de voorzieningen op het strand en de kwaliteit van deze voorzieningen. Op basis van de bewonersenquête en een vergelijking met referentiestranden zowel binnen als buiten de regio, schatten we in dat het stadsstrand jaarlijks tussen de 50 en 150 duizend bezoekers kan trekken. Omdat de voorzieningen en kwaliteit van het strand nog niet bekend zijn, moeten de bezoekersaantallen als indicatief worden gezien en is gerekend met twee scenario’s. Een aansprekende horecaonderneming is essentieel voor een hoog bezoekersaantal. Evenementen kunnen daarbij nog meer bezoekers trekken. In het hoge scenario heeft het strand jaarrond wat te bieden en komt circa twee derde van de bezoekers in de zomer, in het lage scenario is er buiten het hoogseizoen weinig activiteit op het strand en komt negentig procent van de bezoekers in de zomer.

Bezoekerspieken liggen op zomerse dagen in de weekends. Er komen dan circa 2.500 à 5.000 bezoekers. Op deze dagen komt het merendeel (circa twee derde) met de fiets en komen 200 tot 400 bezoekers met de auto, resulterend in 100 tot 200 auto’s op de piekdagen. Op zomerse doordeweekse dagen in de vakantieperiode komen er naar verwachting 1.250 à 2.500 bezoekers en op doordeweekse zomerse dagen buiten de vakanties en in de weekends met zonnig maar koud weer 100 tot 500. Het aandeel autoverkeer ligt op deze dagen hoger dan op de zomerse drukke dagen, maar het aantal auto’s ligt lager doordat het rustiger is. Evenementen worden vooral gehouden in de periode maart-juni en september-oktober. De samenstelling van bezoekers en ook de gebruikte ver-voerswijze kunnen bij evenementen sterk afwijken van een normale stranddag en zijn afhankelijk van het type evenement. De nabijheid van de woonwijk Grote Waal beperkt de mogelijkheden voor geluid producerende evenementen.

Download het rapport

Een exemplaar van het rapport kunt u hier downloaden.

Resultaten van het onderzoek

Voor meer informatie over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Jaap Broer van Decisio via 020-670 05 562 of j.broer[at]decisio.nl.