Kust en economie: kustfundament als economische motor

De kust is een belangrijke pijler voor de Nederlandse economie. De kust beschermt het achterland waar veel economische activiteiten plaatsvinden, maar ook het kustgebied zelf heeft een grote economische kracht. In totaal heeft 25 procent van de toeristische overnachtingen hier plaats en wordt er jaarlijks meer dan drie miljard euro door dag- en verblijfsrecreanten uitgegeven. Niet alleen voor recreatie en toerisme is de kust van belang, maar ook voor zeevaart, jachthavens, visserij, waterwinning, energieopwekking en de Nederlandse baggerindustrie. Deze economische activiteiten en de waterkerende functie van de kust hebben een onderlinge (ruimtelijke) relatie. De economische mogelijkheden van brede duinen en stranden zijn anders dan die van harde keringen of smalle stranden. Bij het kustonderhoud en toekomstige kustversterkingen moet rekening gehouden worden met de verschillende functies van de kust. Naast veiligheid en economie, spelen ecologie en cultuurhistorische waarden hier ook een rol in. Het Atelier Kustkwaliteit heeft als doel om deze functies te integreren bij het ontwerp van de Nederlandse kust en de verschillende kwaliteiten van de kust mee te nemen en af te wegen bij keuzes voor toekomstige kustversterkingen. In opdracht van het Atelier Kustkwaliteit verrichtte Decisio een economische analyse van de Nederlandse kust.

Onderzoek Decisio

Decisio is gevraagd om het onderzoek naar de economische component te doen en de relatie met de ruimtevraag te leggen om de economische belangen mee te kunnen nemen in de integrale planvorming rond kustveiligheid. Uit het onderzoek blijkt dat de ruimtelijke druk sterk verschilt per type badplaats: bij stedelijke stranden als Scheveningen zijn dag- en verblijfsrecreatie en woningbouw sterk in ontwikkeling en grote ruimtevragers op en achter het strand, maar de natuur die zorgt voor rust en ontspanning en de unieke natuurwaarde biedt, is ook schaars. Badplaatsen als Bloemendaal aan Zee met vooral veel dagtoerisme hebben behoefte aan ruimte op het strand die de toenemende wens naar luxe en comfort mogelijk maakt en de veiligheid van haar bezoekers en de paviljoens (ook jaarrond) garandeert. In de badplaatsen die het vooral van verblijfsrecreatie moeten hebben, is de ruimtevraag kleiner en zit deze vooral achter het strand waar een deel van het lagere segment verblijfsrecreatie getransformeerd moet worden naar luxere vakantiehuizen en hotels die meer ruimte vragen voor hetzelfde aantal toeristen.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Menno de Pater via 020-6700562 of m.depater[at]decisio.nl.