Economische impactstudie Oostpunt Curaçao

Met een oppervlakte van 4.400 hectare beslaat de Oostpunt circa een tiende van Curaçao. De private eigenaar wil voor een deel van het gebied de ontwikkeling van woningen, hotels, publieke voorzieningen, horeca en detailhandel mogelijk maken. Voorwaarde daarvoor is dat, naast een goed plan hoe dit op een duurzame wijze kan gebeuren, ook de economische gevolgen van deze ontwikkeling inzichtelijk gemaakt worden. Decisio heeft dit laatste in samenwerking met KPMG Dutch Caribbean gedaan door een Economische Impact Studie uit te voeren. De analyse is uitgevoerd in opdracht van de centrale overheid van Curaçao.

Inzet economisch input-outputmodel

Met behulp van een input-outputmodel hebben wij voor 14 verschillende sectoren geanalyseerd wat de directe en indirecte effecten op productie, toegevoegde waarde en werkgelegenheid zijn van de ontwikkeling van maximaal 19 duizend woningen en 2.400 hotelkamers zijn. Dus niet alleen de uitgaven van toeristen en nieuwe (tweede) woningbezitters zijn meegenomen, maar ook de doorwerking van die uitgaven: denk daarbij aan de restaurants die producten inkopen bij groothandelaren, vissers en boeren, of hotels die elektriciteit afnemen en accountants inhuren. Ook de impact op belastinginkomsten en handelsbalans is meegewogen.

Resultaat

Wanneer de ontwikkeling van het gebied volledig volgens de plannen heeft plaatsgevonden (dat zal zeker 15 tot 25 jaar duren), kan Oostpunt een bijdrage van 12 a 13 procent aan de volledige eilandeconomie leveren in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Menno de Pater via 020-6700562 of m.depater[at]decisio.nl.