Economische analyse: internationals in Zuid-Nederland

De Nederlandse economie is in toenemende mate een internationale economie. Het aantal internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Expat centers in Nederland, waaronder het Holland Expat Center South (met meerdere vestigingen in Zuid-Nederland), faciliteren ‘internationals’ om op een soepele wijze binnen de Nederlandse economie aan de slag te gaan. In opdracht van het Holland Expat Center South verrichtte Decisio een economische analyse van het aantal internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten in Zuid-Nederland.

Sterke groei in Zuid-Nederland

In Zuid-Nederland zijn in 2012 ruim 69 duizend economisch-actieve internationals wonend en/of
werkend. Dat is bijna een verdubbeling (+93 procent) van het aantal internationals ten opzichte van 2007. In 2007 waren er ruim 35.700 internationals wonend en/of werkzaam. De groep internationals groeide het sterkst tussen 2007 en 2008; het aantal nam in een jaar toe met ruim 16.000 personen (+45 procent).
Tussen 2008 en 2012 groeide het aantal internationals met bijna 18.000 personen. Gemiddelde
nam het aantal internationals tussen 2007 en 2012 jaarlijks toe met ruim 15 procent of bijna 6.700
personen.

Aandeel ‘kenniswerker’ neemt toe

In 2012 is bijna 19 procent van de economisch-actieve internationals (ruim 13.00 personen) een kenniswerker. In 2007 bedroeg dit aandeel 13 procent. Internationale kenniswerkers in Zuid-Nederland zijn vooral afkomstig uit Duitsland, België of het Verenigd Koninkrijk.

Desalniettemin betreft de grootste groep economisch-actieve internationals de zogenaamde ‘arbeidsmigrant’. In 2012 kende Zuid-Nederland in totaal ruim 56.000 arbeidsmigranten (81 procent van de totale groep). Het aandeel arbeidsmigranten daalde in de periode 2007 tot en met 2012 van 87 procent naar 81 procent.

Gemeente Eindhoven: belangrijkste werkgemeente

De gemeente Eindhoven is in 2012 de gemeente in Zuid-Nederland met de meeste, werkzame, economisch-actieve internationals; ruim 7.200. Hiervan is 36 procent kenniswerker; een aandeel dat beduidend hoger is dan in andere gemeenten in Zuid-Nederland (gemiddeld 13 procent). Andere, belangrijke gemeenten met relatief veel (werkzame) economisch-actieve internationals zijn Helmond, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Uden, Breda en Tilburg. Ruim 43 procent van alle economisch-actieve internationals in Zuid-Nederland is werkzaam in tien gemeenten.

Download het rapport

De economische analyse van het aantal internationals in Zuid-Nederland is uitgevoerd door Decisio in opdracht van het Holland Expat Center South. Download hier het rapport.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Gerwin van der Meulen via 020-6700562 of g.vandermeulen[at]decisio.nl.