MKBA Ring Utrecht

MKBA Ring Utrecht In het project Ring Utrecht zijn uiteenlopende maatregelen onderzocht om de knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid en leefbaarheid op te lossen. In 2010 hebben Rijk, provincie en gemeente een voorkeursalternatief

Lees verder