Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Projecten Mobiliteit & Infrastructuur

Bikenomics Amsterdam: wat levert fietsen de stad op?

Bikenomics Amsterdam: wat levert fietsen de stad op? Dit voorjaar heeft de gemeente Amsterdam het nieuwe Meerjarenplan Fiets 2017-2022 gepresenteerd. Hierin staan de doelstellingen en te nemen maatregelen op fietsgebied voor de komende vijf jaar.

Lees verder

Leidraad MKBA: betere afwegingen door het waterschap

leidraad mkba

Leidraad MKBA: betere afwegingen door het waterschap Waterschappen werken aan de bescherming van het land tegen het water en tegen wateroverlast en watertekort. Ook zorgen ze voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen.

Lees verder

Tussentijdse evaluatie lopende programma’s voor waterveiligheid

evaluatie

Beleidsmatige, tussentijdse evaluatie van lopende waterveiligheidsprogramma’s Ruimte voor de River, Maaswerken en Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 Nederland is een echt waterland. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen met private partijen en burgers aan een goede bescherming

Lees verder

Economische analyse internationale werknemers, zelfstandigen en studenten

Nederlandse economie: verdere internationalisering Human capital – in de vorm van buitenlandse werknemers – speelt een belangrijke rol in de internationale oriëntatie van ons land en de Nederlandse economie. De toenemende internationale mobiliteit van werknemers,

Lees verder

Economische impactanalyse Schiphol

Economische impactanalyse Schiphol In opdracht van het ministerie IenM voerde Decisio een economische impactanalyse uit van de luchthaven Schiphol. Het gaat in het onderzoek om de economische bijdrage die wordt geleverd door bedrijven die actief

Lees verder

MKBA Windenergie op zee

MKBA Windenergie op zee Inzet van windenergie is een belangrijk instrument in de verduurzaming van onze energievoorziening. Ingegeven door Europese doelstellingen is in het Nationaal Waterplan (2009) de ambitie opgenomen om 6.000 Megawatt aan windenergie

Lees verder

Evaluatie subsidieregeling ‘Kleine Infrastructuur’

Evaluatie subsidieregeling ‘Kleine Infrastructuur’ Provincie Noord-Holland Onderzoeksbureau Decisio heeft, in samenwerking met Goudappel Coffeng, de evaluatie subsidieregeling ‘Kleine Infrastructuur’ uitgevoerd voor de periode 2007 – 2012. Deze evaluatie is opgesteld in opdracht van de provincie

Lees verder

MKBA van dijkversterking Steurgat – Bergsche Maas

MKBA van dijkversterking Steurgat – Bergsche Maas Tussen de dorpskernen Werkendam en Hank (provincie Noord-Brabant) ligt het Steurgat. Delen van de twaalf kilometer lange Oostelijke Steurgatsdijk voldoen niet aan de wettelijke veiligheidseisen. De zwakke gedeeltes

Lees verder

Staande Mastroute Leeuwarden ‘Om de Oost’

Staande Mastroute Leeuwarden ‘Om de Oost’ Van Zeeland naar Lauwersmeer loopt de ‘staandemastroute’. Het noordelijke deel van deze route voert de watersporters door het centrum van Leeuwarden, terwijl maar één op de vijf passanten Leeuwarden

Lees verder

Actieplan vervoer over water in de Randstad

Actieplan vervoer over water in de Randstad Overheidsbestuurders zien steeds meer nut en noodzaak van vervoer over water. Het blijkt echter nog niet eenvoudig om de goederen van de weg op het schip te krijgen.

Lees verder

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.