Quick scan fietsparkeermaatregelen Leiden

Fietsparkeermaatregelen LeidenIn opdracht van de gemeente Leiden heeft de combinatie VINU en Decisio in 2011 een inventarisatie van de fietsparkeerproblematiek op Leiden Centraal station uitgevoerd en een voorstel voor de aanpak van het fietsparkeerprobleem ontwikkeld.

Probleemanalyse en oplossingsrichtingen

Gestart is met het inventariseren van de huidige situatie (problematiek). Vervolgens is de toekomstige situatie (behoefte 2020) in beeld gebracht en een stakeholderanalyse (wie heeft baat) uitgevoerd. Deze inventarisatie is de basis voor het plan van aanpak geweest. Om te komen tot een toekomstbeeld zijn oplossingsrichtingen nader uitgewerkt, waarbij gelet is op de kwaliteit van de leefomgeving in het totale stationsgebied. Het betreft oplossingsrichtingen voor het capaciteitsprobleem & stallingsoplossingen, financiering & exploitatie en het business model. VINU en Decisio hebben de gemeente geadviseerd om deze uitwerking in samenspraak met de drie belangrijkste stakeholders (gemeente, NS en ProRail) uit te voeren.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Martijn Lelieveld via 020-6700562 of m.lelieveld[at]decisio.nl.