Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

MKBA spoorlijn Breda – Utrecht

MKBA spoorlijn Breda – Utrecht

MKBA spoorlijn Breda - UtrechtIn het fijnmazige spoornetwerk van Nederland is er, vanuit het netwerk gezien, een opvallende ontbrekende schakel tussen Breda en Utrecht. Reizigers die met de trein tussen deze twee steden willen reizen, moeten omreizen via Rotterdam of Den Bosch. De aanstaande verbreding van de A27 tussen Breda en Utrecht, gaf BAM Infra en Goudappel Coffeng de aanleiding om op eigen initiatief te onderzoeken of een spoorlijn op deze ‘vergeten corridor’ niet zou kunnen meeliften op deze infrastructurele uitbreiding. Daarmee zouden de kosten fors lager uitvallen dan wanneer een spoorlijn zelfstandig aangelegd zou worden, waarmee een (maatschappelijk) rendabele exploitatie mogelijk in hun visie leek.

Na twee onderzoeken van de initiatiefnemers BAM Infra en Goudappel en twee second opinions van het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM), waarin het KiM aangaf dat de baten overschat leken te zijn, is aan Decisio gevraagd een MKBA uit te voeren naar dit project.

Maatschappelijk onrendabel

De conclusie van de MKBA was dat de spoorlijn Breda – Utrecht een maatschappelijk onrendabel project is. Op basis van verkeersberekeningen is ingeschat dat dagelijks circa 40 duizend reizigers gebruik zullen maken van de trein. Deze zullen ruim 20 minuten sneller van Breda naar Utrecht reizen dan in de huidige situatie. Doordat driekwart van de verwachte reizigers op dit traject afkomstig is van andere treinreizen, gaan de exploitatieopbrengsten voor een groot deel ten koste van exploitatie van andere lijnen. Netto is er sprake van een exploitatieverlies. De reistijdbaten doordat men sneller van A naar B reist wegen net op tegen de exploitatiekosten, maar de investeringskosten van ruim 3,5 miljard euro en onderhoudskosten aan het spoor worden niet terugverdiend. Uiteindelijk resulteert een baten-kostenverhouding van 0,03 tot 0,12.

Besluit minister

De minister heeft besloten om de spoorlijn niet tegelijkertijd aan te leggen met de verbreding van de A27, maar deze mag ook niet onmogelijk worden gemaakt door de verbreding van de A27.

Download het rapport

De maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) van de spoorlijn Breda – Utrecht is uitgevoerd door Decisio. De MKBA is opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Download hier het rapport.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Niels Hoefsloot via 020-6700562 of n.hoefsloot[at]decisio.nl.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.