Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Inventarisatie fietsparkeren bij NS-stations in Amsterdam

Inventarisatie fietsparkeren bij 10 NS-stations in Amsterdam

fietsparkerenOp het gebied van fietsparkeren heeft Decisio, samen met VINU en op basis van de gezamenlijk ontwikkelde methodiek en procesaanpak voor geïntegreerde en innovatieve oplossingen voor fietsparkeren, een opdracht uitgevoerd naar de aanpak van fietsparkeren bij tien stations in de Amsterdamse regio. De opdracht is uitgevoerd voor gemeente Amsterdam, NS Poort, Prorail en Stadsregio Amsterdam.

Plan van aanpak stations

De opdracht betrof het inventariseren van de problematiek, de mogelijke oplossingen per station en het opstellen van een plan van aanpak voor alle stations. In het plan van aanpak zijn de te nemen vervolgstappen met betrekking tot financiering, organisatie, beheer en exploitatie opgenomen. Op basis van het plan van aanpak en de inventarisatie kan nader onderzoek per station plaatsvinden en een specifiek business plan per station worden opgesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Martijn Lelieveld via 020-6700562 of m.lelieveld[at]decisio.nl.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.