evaluatie subsidierelatieIn opdracht van de Ommelander Rekenkamer heeft Decisio onderzocht hoe de gemeente Veendam welzijnsinstelling Compaen stuurt en welke ontwikkelingen daarin zichtbaar zijn. Kernvraag daarbij was in welke mate de gemeente greep heeft op de effectiviteit en efficiëntie van de bestede middelen en welke verbeteringsmogelijkheden er zijn voor de toekomst.

Aanpak evaluatie subsidierelatie

De gerapporteerde bevindingen en conclusies zijn mede gebaseerd op de analyse van een groot aantal documenten en op gesprekken met direct betrokkenen bij zowel de gemeente als bij Compaen.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Menno de Pater via 020-6700562 of m.depater[at]decisio.nl.