Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Evaluatie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

evaluatie ROM'sDecisio heeft de effectiviteit en efficiëntie geëvalueerd van het instrument ‘regionale ontwikkelingsmaatschappij’ (ROM): de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV), de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en NV Industriebank LIOF (LIOF).
 

Evaluatie: aanpak

De evaluatie heeft betrekking op de periode 2007 tot en met 2009 en is gericht op de vier ontwikkelingsmaatschappijen waarmee EZ een ontwikkelings- en innovatiesubsidierelatie onderhoudt. Het gaat dan om de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM), Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland
(Oost NV), de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en NV Industriebank LIOF (LIOF). De evaluatie richtte zich op de vier terreinen waarop deze ontwikkelingsmaatschappijen met name actief zijn, te weten:

  • Ontwikkeling en innovatie (O&I)
  • Participatie (PB)
  • Investeringsbevordering (IB)
  • Bedrijfsomgeving en bedrijventerreinen (BO/BT)

De evaluatie heeft plaatsgevonden op basis van uitgebreide desk research en data-analyse en enquêtes onder bedrijven en instellingen uit de doelgroep van de ROM’s en gemeentelijke contactpersonen voor de ROM’s in combinatie met een grote hoeveelheid interviews met de belangrijkste regionale en landelijke stakeholders. Daarnaast hebben wij intensieve contacten onderhouden met de vier ROM’s en zijn er op de vier werkvelden van de ROM’s verdiepende sessies geweest om conceptbevindingen en -aanbevelingen te
toetsen en waar nodig aan te scherpen.

Download het rapport

De evaluatie van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) is uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Decisio. De evaluatie is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Download hier het rapport.

Meer informatie

Voor vragen over deze evaluatie van Decisio neemt u contact op met Jaap Broer via 020-6700562 of j.broer[at]decisio.nl.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.