Evaluatie Masterplan Noordzeekanaalgebied

evaluatie masterplan noordzeekanaalgebiedSinds 1995 werken de provincie Noord-Holland, de gemeenten en het regionale bedrijfsleven in het Noord-zeekanaalgebied samen in het Masterplan Noordzeekanaalgebied. In 2010 is deze samenwerking door Decisio geëvalueerd op de vraag of de gestelde doelen zijn bereikt en of de samenwerking bracht wat de betrokken partijen ervan verwachtten.

Ambities Noordzeekanaalgebied

De ambitie in het Noordzeekanaalgebied is om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam, de regionale en nationale economie. Als regio concurreert het gebied met andere stedelijke regio’s in Europa. Het Noordzeekanaalgebied herbergt specifieke kwaliteiten die andere, regionale kwaliteiten aanvullen, zodat ze samen een sterk vestigingsklimaat waarborgen. Lees meer over het Noordzeekanaalgebied.

Evaluatie: resultaten

Uit de evaluatie kwam naar voren dat de samenwerking zijn vruchten heeft afgeworpen, maar dat er een grote afhankelijkheid is van de inzet van enkele personen en dat de klankbordgroep niet goed functioneerde. Ook bleek er behoefte aan een meer integrale werkwijze en minder een pure focus op (haven)economie. Decisio heeft vervolgens in samenspraak met de betrokken ambtenaren en bestuurders geadviseerd over de te volgen inhoudelijke koers en de daarbij passende werkwijze en organisatie.

Meer informatie

Voor vragen over deze Decisio evaluatie neemt u contact op met Jaap Broer via 020-6700562 of j.broer[at]decisio.nl.