Evaluatie economisch beleid gemeente Vlissingen

Evaluatie economisch beleidDecisio en BEA hebben een analyse uitgevoerd van de efficiëntie en effectiviteit van het gemeentelijke economische beleid. In deze beleidsevaluatie kwamen de volgende kernvragen aan bod:

  • Welk beleid kent Vlissingen om de lokale economie, en specifiek de detailhandel, te stimuleren?
  • Hoe effectief zijn de genomen maatregelen?
  • Worden deze efficiënt uitgevoerd?

Verder diende het onderzoek uit te monden in aanbevelingen voor de toekomst: zijn er verbeteringen mogelijk en zo ja, welke?

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden zijn door BE en Decisio interne en externe gesprekken gevoerd, gemeentelijke beleidsplannen, begrotingen en jaarrekeningen bestudeerd en is cijfermateriaal geanalyseerd, onder meer van een aantal referentiegemeenten.

Evaluatie economisch beleid: resultaten

De conclusie was dat de gemeente na de reorganisatie in 2008 op actieve en effectieve wijze het economische stimuleringsbeleid op poten heeft gezet, maar dat de planning & controlcyclus verbetering behoeft. Zo moeten het College van B&W en de gemeenteraad de beleidsdoelen scherper (meer ‘SMART’) formuleren, om in staat te zijn doelen en ambities naar concreet beleid te vertalen en de resultaten van gemeentelijke inspanningen te meten.

Meer informatie over deze evaluatie

Voor vragen over deze evaluatie economisch beleid uitgevoerd door Decisio en BEA neemt u contact op met Jaap Broer via 020-6700562 of j.broer[at]decisio.nl.