Toeristen spreiden werkt niet; focus dus alleen op kwaliteitstoeristen’

  • 10 september 2018

‘Pretpark Amsterdam’ wordt overspoeld door toeristen, die rotzooi en herrie met zich meebrengen. Hans van Tellingen (Strabo) en Jaap Broer (Decisio), beiden ervaringsdeskundigen en beiden veelvuldig professioneel betrokken bij evaluaties in de binnenstad, brengen oplossingsrichtingen aan. Ze pleiten voor een strengere handhaving en willen dat de stad inzet op kwaliteitstoeristen.

Artikel: ‘Pretpark Amsterdam …’

Hans van Tellingen en Jaap Broer schreven een artikel over oplossingsrichtingen voor de toenemende toeristische druk in de Amsterdamse binnenstad. Het volledige artikel van Hans en Jaap leest u hier.