Positieve effecten elektrisch vervoerbeleid van gemeenten

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voerden Decisio en APPM een statistisch onderzoek uit naar de effectiviteit van het elektrisch vervoerbeleid van gemeenten. Daarvoor benaderden we alle Nederlandse gemeenten voor informatie over hun EV-beleid. Op basis daarvan is de relatie gelegd tussen het lokale beleid en de verkoop van auto’s in een gemeente. Er is onderscheid gemaakt tussen volledig elektrische auto’s (FEV) en plug-in hybride auto’s (PHEV).

Positieve effecten elektrisch vervoerbeleid

De belangrijkste resultaten van deze analyse zijn:

  • Er is een positieve relatie tussen het aantal laadpalen in de openbare ruimte en de omvang van het elektrische wagenpark in gemeenten.
  • Het toestaan van laadinfrastructuur in de openbare ruimte door gemeenten in de vorm van verlengde huisaansluitingen en kabels over de weg, heeft een positief effect op het aantal elektrische auto’s.
  • Een aanschafsubsidie voor elektrische auto’s heeft een positief effect op het aandeel FEV’s binnen een gemeente.
  • De effectiviteit van Elektrisch vervoermaatregelen veranderd met de jaren, dat blijkt uit een analyse van de verschillen met voorgaande studies door Decisio en APPM uitgevoerd.

Download het rapport

Voor meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek van Decisio en APPM naar de effecten van elektrisch vervoerbeleid van gemeenten raadpleegt u het rapport ‘De gemeente elektrisch – Een statistisch onderzoek naar de effectiviteit van elektrisch vervoerbeleid van gemeenten’.