Het bureau

Economisch onderzoeksbureau Decisio: gespecialiseerd in economische vraagstukken

Decisio is een economisch onderzoeksbureau gespecialiseerd in (ruimtelijk) economische vraagstukken. Ons bureau is actief op de terreinen ruimtelijke economie, mobiliteit en infrastructuur en ‘markt, overheid en maatschappij’.

Inhoud in dienst van besluitvorming en actie

Wij stellen als onderzoeksbureau er eer in om niet alleen een onderzoeksrapport op te leveren dat de toets der kritiek kan doorstaan, maar ook om deze analyses te vertalen naar een effectieve uitvoeringsstrategie. We denken hierbij graag mee met de klant over het proces: wie zijn de belanghebbenden, wat zijn hun belangen en opvattingen, hoe kan hiermee slim worden omgegaan, hoe partijen te betrekken zonder de regie uit handen te geven?