Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Water, kust en economie

Water, kust en economie

water, kust en economieNederland is een waterland bij uitstek; een door de afgelopen eeuwen heen door de natuur en de mens gevormd landschap van rivieren, meren, kanalen, kust, strand en zee. Maatschappelijke trends en klimaatontwikkeling zijn continu van invloed op dit Nederlandse waterlandschap. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om het recreatief gebruik van het strand, de toekomst van de Afsluitdijk, binnenvaart en overslag, de diverse Deltaprogramma’s of watergebruik door huishoudens, landbouw en industrie.

Decisio voert op dit gebied diverse soorten onderzoek uit: profiel- en positiestudies, impactanalyses, visie- en beleidsontwikkeling business cases, maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA’s) en sectoranalyses.

Kernbegrippen in door Decisio uitgevoerd economisch onderzoek en advies zijn: klimaat en water, vervoer over water, binnenvaart, havens, recreatie en toerisme, zandsuppleties, kust, strand, Deltaprogramma’s en dijkversterkingen.

Decisio expertise

Enkele (openbare) voorbeelden van door Decisio uitgevoerde onderzoeken zijn:

Meer informatie over onderzoek naar water, kust en economie?

Voor meer informatie over de uitvoering van economisch onderzoek naar water, kust en economie neemt u contact op met Jaap Broer via 020 – 670 05 62 of j.broer[at]decisio.nl.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.