Energietransitie

Het energiesysteem in Nederland moet op de schop. Internationale en nationale afspraken betekenen dat emissies sterk moeten worden teruggebracht. Om precies te zijn met 49 procent in 2030. En dus zijn begrippen als ‘energietransitie’, ‘duurzaamheid’ en ‘circulariteit’ de komende decennia niet weg te denken uit ons dagelijks leven.

Uitdagende vraagstukken

De energietransitie brengt tal van uitdagingen met zich mee. Wat zijn de effecten op ruimtegebruik van nieuwe energiesystemen? En hoe verzeker je voldoende aanbod van energie op momenten dat het niet waait of de zon niet schijnt? Tegelijkertijd is het een uitdaging om kritisch te blijven kijken naar duurzame ontwikkelingen. Een duurzaam alternatief levert niet per definitie een bijdrage aan duurzaamheid, als je het totaalplaatje bekijkt. Zo bleek uit een van onze onderzoeken dat een warmtenet voor goed geïsoleerde woningen tot meer CO2 uitstoot zou leiden dan deze woningen op een traditionele manier te verwarmen. Een ander voorbeeld is het Europese emissie-trading systeem (ETS), waardoor inspanningen om emissies in Nederland te reduceren, als we het niet goed regelen, teniet worden gedaan door extra uitstoot elders in Europa.

Decisio ondersteunt u graag bij energietransitie

Decisio wil graag betrokken zijn en bijdragen aan het in goede banen leiden van de energietransitie. Dit doen we met onze kennis, ervaring en methodieken, Zoals u dat van ons gewend bent. Dus, alternatieven naast elkaar zetten, en vervolgens, fact-based, de effecten van de verschillende alternatieven in beeld te brengen. Uiteindelijk is het doel immers ook om kosteneffectief te werken, zodat investeringen maximaal bijdragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen.

We passen onze jarenlange ervaring op het vlak van MKBA’s, business cases en beleidsevaluaties toe bij uiteenlopende energievraagstukken. Zo voerden we onder meer beleidsevaluaties van stimuleringsmaatregelen van elektrisch vervoer uit. En, we verrichtten uiteenlopende kosten-batenstudies voor windenergieprojecten. Bijvoorbeeld, de studie naar de maatschappelijke effecten van het plaatsen van windmolens binnen de 12-mijl zone ten opzichte van plaatsing buiten de 12-mijl zone. Zie verder ook de volgende projecten van Decisio op het gebied van energie(transitie):

Meer informatie over onderzoek op het vlak van energietransitie?

Voor meer informatie over de uitvoering van (economisch) onderzoek naar energietransitie neemt u contact op met Niels Hoefsloot via 020–6700562 of n.hoefsloot[at]decisio.nl.