Economische effecten en impact

economische effectenDe analyse van economische effecten en impact is bij uitstek een eenvoudige en snelle manier om goed inzicht te krijgen in de economische betekenis van markten, sectoren, bedrijven en organisaties of een gebiedsontwikkeling. Wat is de directe en indirecte bijdrage van een bedrijf of sector aan de toegevoegde waarde en werkgelegenheid in een regio? Wat betekent een bepaalde (beleids)ontwikkeling voor de regionale economie of een specifieke sector?

Decisio is verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van diverse economische effectenstudies, regionale input- en outputanalyses, analyses van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT), economische evaluaties en enquête-onderzoeken.

Kernbegrippen in door Decisio uitgevoerde economische effecten- en impactstudies zijn onder meer: recreatie en toerisme, cultuur, sport, watersport, verblijfsaccommodaties (hotels, jachthavens, recreatiewoningen, campings), cruisemarkt, yachtmarkt, kust, vliegvelden, energiesector, fietsenbranche, congresacquisitie en de voedingsmiddelenindustrie.

Decisio expertise

Enkele (openbare) voorbeelden van door Decisio uitgevoerde economische effectenstudies zijn:

Meer informatie over economische effecten en impact?

Voor meer informatie over de uitvoering van economische effecten- en impactstudies neemt u contact op met Menno de Pater via 020 – 670 05 62 of m.depater[at]decisio.nl.