Duurzame mobiliteit

duurzame mobiliteitDuurzame mobiliteit staat steeds meer in de belangstelling bij gemeenten en provincies. Elektrisch vervoer en investeringen in fietsinfrastructuur en -maatregelen bepalen momenteel in toenemende mate de publieke agenda. Daarnaast groeit bij bedrijven de aandacht voor mobiliteitsmanagement voor hun medewerkers, bijvoorbeeld door de verduurzaming van leaseauto’s en het aanbod van een mobiliteitsbudget aan werknemers.

Decisio is op het gebied van duurzame mobiliteit verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van diverse business cases, maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA’s), mobiliteitsscans en marktinventarisaties.

Kernbegrippen in door Decisio uitgevoerde economische onderzoeken zijn: elektrisch vervoer, mobiliteitsmanagement, mobiliteitsscans voor bedrijven, fiets, fietsmaatregelen, fietsvoorzieningen, fietsparkeren en fietsinfrastructuur.

Decisio stelde, in samenwerking met APPM, ook een brochure op voor taxi ondernemers met de belangrijkste, relevante informatie over elektrisch taxivervoer. Download hier de brochure elektrisch taxivervoer.

Lees meer over wat Decisio voor u kan betekenen op het vlak van mobiliteitsmanagement in onze productbeschrijving mobiliteitsmanagement.

Decisio expertise

Enkele (openbare) voorbeelden van door Decisio uitgevoerde onderzoeken zijn:

Meer informatie over onderzoek naar duurzame mobiliteit?

Voor meer informatie over de uitvoering van economisch onderzoek naar duurzame mobiliteit neemt u contact op met Martijn Lelieveld via 020 – 670 05 62 of m.lelieveld[at]decisio.nl.