Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 25 mei 2018 ging de nieuwe privacywetgeving in. Decisio hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw mailadres uitsluitend voor het versturen van deze nieuwsbrief. Graag blijven

Lees verder

Decisio partner nieuwe Raamovereenkomst IenW

Decisio partner nieuwe Raamovereenkomst IenW Decisio maakt, samen met consortiumpartners Twynstra Gudde en Sweco, wederom onderdeel uit van de nieuwe Raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten van het ministerie IenW. Binnen deze raamovereenkomst besteedt het ministerie IenW

Lees verder

Evaluatie? Decisio ondersteunt u graag!

evaluatie

Evaluatie? Decisio ondersteunt u graag! Overweegt u een evaluatie van beleid, project of programma uit te laten voeren? Economisch onderzoeksbureau Decisio ondersteunt u graag daarbij. Decisio verrichtte de afgelopen jaren uiteenlopende beleidsevaluaties, project- en programma-evaluaties

Lees verder