Lopende zaken: walkonomics

Aantoonbare maatschappelijke baten van lopen Binnen en buiten Nederland is steeds meer aandacht voor lopen. Dat is ook niet gek als je op een rijtje zet wat lopen oplevert. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gezondheid, sociale

Lees verder

Zero Emissie bussen maatschappelijk voordelig?

MKBA Zero Emissie busvervoer Vervoerregio Amsterdam De Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft als doelstelling een volledig CO2 neutraal mobiliteitssysteem in 2030. Decisio stelde daarom een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op van zero emissie busvervoer in de VRA.

Lees verder

Huisvesting internationale arbeidsmigranten?!

Toenemende vraag naar huisvesting internationale arbeidsmigranten De economie groeit en er is een omvangrijke behoefte aan personeel. Bedrijven in Nederland zetten steeds vaker internationale arbeidsmigranten in om aan de groeiende arbeidsvraag te voldoen. Vooral de

Lees verder

Stage: Britt Wolterman

Stageopdracht bij Decisio Ik ben Britt Wolterman en ik loop sinds begin januari 2019 stage bij Decisio. Deze stage is het laatste onderdeel van mijn master Environmental Sciences – specialisatie Economics, die ik volg aan

Lees verder