‘Lang leve de fietser’

‘Lang leve de fietser’ Uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlanders gemiddeld een half jaar langer leven dan de niet-fietsende wereldbevolking door hun gewoonte om te fietsen. Ook voorkomt fietsen ongeveer elfduizend

Lees verder

Waar is Decisio nu mee bezig?

Nieuwe onderzoeksopdrachten Decisio is, als economisch onderzoeks- en adviesbureau, op uiteenlopende terreinen zoals infrastuur, regionale economie, recreatie en toerisme en duurzame mobiliteit actief.   Op deze onderzoeksgebieden verrichten we onder meer maatschappelijke kosten- en batenanalyses

Lees verder

Big data: meten om te besluiten!

Samenwerking Mezuro en Decisio: meten om te besluiten! Decisio en Mezuro werken samen om big data om te zetten in antwoorden op vraagstukken op het gebied van mobiliteit, recreatie & toerisme, evenementen en gebiedsontwikkeling. Mezuro

Lees verder

Stagiair gezocht

Stagiair gezocht Economisch beleidsonderzoekbureau Decisio in Amsterdam heeft een stageplek; bij voorkeur in combinatie met een masterscriptie. Mogelijke onderwerpen zijn gerelateerd aan economie, mobiliteit en/of ruimte. Bijvoorbeeld: Fietsprognoses Maatschappelijk kosten-batenanalyses Winkelbestedingen fietsers De relatie tussen

Lees verder