MKBA Zero Emissie busvervoer Vervoerregio Amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft als doelstelling een volledig CO2 neutraal mobiliteitssysteem in 2030. Decisio stelde daarom een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op van zero emissie busvervoer in de VRA. Hiervoor onderzocht Decisio of het maatschappelijk voordelig is om nu volledig over te stappen naar elektrische bussen. Maar ook, welke techniek daarvoor het beste gekozen kan worden. Daarvoor is door Decisio gekeken naar:

  • Plug-in (volledige elektrische bussen op batterij)
  • Opportunity Charging (batterijbussen met kleinere capaciteit, die tussendoor opladen)
  • In-Motion Charging (bussen die deels aan bovenleiding rijden en deels op batterij)
  • Waterstof
  • Hybride (elektrische plug-in bussen die over kunnen schakelen op diesel. Niet volledig zero emissie)

Het onderzoek richtte zich op de financiële en maatschappelijke effecten van deze verschillende technieken. Financiële effecten zijn investerings- en onderhoudskosten van bussen en infrastructuur. Maatschappelijke effecten zijn minder emissies, minder geluidsoverlast en een verhoogd rijcomfort. Maar bijvoorbeeld ook verhoogd zichthinder door de plaatsing van nieuwe laadstations of elektriciteitskabels in het stadsbeeld.

Zero emissie is maatschappelijk voordelig

De zero emissie technieken zijn duurder dan de huidige dieseltechniek. Dit komt vooral door de hoge investeringskosten van bussen en infrastructuur. Zero emissiebussen vereisen echter wel minder onderhoud. Uit de MKBA komt naar voren dat de maatschappelijke voordelen groter zijn dan de hogere financiële kosten. Het is daarom dus nu al voordelig om over te stappen op zero emissie vervoer. Opportunity Charging komt als techniek het meest positief uit deze MKBA.

Transitiefasering

In de MKBA hebben we aangenomen dat het volledige wagenpark van de Vervoerregio Amsterdam tegelijkertijd wordt vervangen. In de praktijk zal de overstap naar zero emissie in stappen gebeuren. Dit maakt optimalisaties mogelijk. Zo ontwikkelt zero emissie techniek zich razendsnel en zullen kosten over een paar jaar waarschijnlijk lager zijn. Ook kunnen in een optimaal scenario verschillende technieken door elkaar gebruikt worden. De MKBA laat zien dat de voordelen van zero emissie bussen hoog zijn en dat overstap naar ‘opportunity charging’ nu al maatschappelijk voordelig is. Met toekomstige ontwikkelingen en optimalisaties aan de transitiefasering zal het maatschappelijk voordeel alleen maar groeien.

Zero emissie busvervoer in MKBA’s

Zero emissie busvervoer staat hoog op de duurzaamheidsagenda bij vervoersautoriteiten. Hierbij is een belangrijke vraag of de techniek klaar is voor gebruik. Of, dat beter gewacht kan worden met omvangrijke investeringen. Met het oog op de Klimaatwet komt er steeds meer druk op deze vraag te staan en is wachten mogelijk geen optie meer. Met een MKBA worden zowel de financiële en maatschappelijke effecten voor verschillende alternatieven naast elkaar gezet en tegen elkaar afgewogen. Onze MKBA laat zien, voor de Vervoerregio Amsterdam, dat als nu overgestapt zou worden, de maatschappelijke voordelen hoger zijn dan de maatschappelijke kosten. Met een MKBA worden het effect van een overstap naar zero emissie in beeld gebracht om te ondersteunen bij het maken van beleid.

Meer weten?

Voor meer informatie rondom dit Decisio project en de transitie naar zero emissie busvervoer neemt u contact op met Sylvia Bleker (s.bleker[at]decisio.nl) of Niels Hoefsloot (n.hoefsloot[at]decisio.nl).