verkenningDe mooiste tulpen worden al sinds jaar en dag in Heemskerk gekweekt. Dit vinden niet alleen de Heemskerkers zelf – en daar zijn ze uiteraard apetrots op – maar ook FloraHolland en de handel, zoals blijkt uit de fors hogere veilingprijs per steel. Recent deden Decisio en CLM een verkenning naar de perspectieven van Heemskerkerduin-Noorddorp in Heemskerk, waar naast tulpen ook diverse andere sierteeltproducten vandaan komen.

Vitaal tuinbouwgebied

Conclusie van de verkenning is dat Heemskerkerduin een vitaal tuinbouwgebied is dat toekomst heeft. Sleutelfactoren hierin zijn de kwaliteit van de producten, het vakmanschap van de tuinders en de kwaliteit van de grond.

Maar ook bedreigingen

Voornaamste bedreiging voor Heemskerkerduin is de toename van niet-agrarische activiteiten die zich moeilijk laten verenigen met de tuinbouw. Denk daarbij aan de 500 woningen in het gebied, de opkomst van paardenbakken, de campings en de recreatiewoningen.

Advies

Opdrachtgever voor de verkenning was de provincie Noord-Holland. De provincie wilde weten of zij de status ‘tuinbouwconcentratiegebied’ in de nieuwe omgevingsverordening moest handhaven. Advies van Decisio en CLM was om vast te houden aan deze status om de vitaliteit te behouden en de tuinders perspectief te blijven bieden. Daarbij tekenden wij aan dat het zaak is om hier ook op te handhaven, om de tuinders meer planologische duidelijkheid te bieden.

Voor de andere uitdagingen voor het gebied – verduurzaming van de teelt, energie, waterbeheersing en branding – bevelen wij aan om een gezamenlijke gebiedsagenda en -organisatie op te zetten.

Meer informatie

Meer weten? Mail Jaap Broer (j.broer[at]decisio.nl) of Renee van der West (r.vanderwest[at]decisio.nl).