Aantoonbare maatschappelijke baten van lopen

walkonomicsBinnen en buiten Nederland is steeds meer aandacht voor lopen. Dat is ook niet gek als je op een rijtje zet wat lopen oplevert. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gezondheid, sociale cohesie, bereikbaarheid, economische vitaliteit, beperking van uitstoot van schadelijke stoffen en geluid, efficiënt ruimtegebruik in steden, en ga zo maar door.

Decisio werkt al een aantal jaren aan het in beeld brengen van de effecten van voetgangersprojecten. In opdracht van CROW en samen met Molster Stedenbouw voerden we een verkenning uit van de effecten van investeren in lopen. Een van de conclusies was dat meer monitoring van projecten nodig is om witte vlekken in de huidige kennis op te vullen. Daarom werken we nu aan een leidraad voor onderzoek en monitoring van voetgangersprojecten. Tegelijkertijd meten we in de praktijk wat de effecten zijn van de verbetering van het voetgangersgebied. Bijvoorbeeld voor de gemeente Den Haag, waar we de effecten van de herinrichting van de Stationsweg en de Wagenstraat (Loper Oude Centrum) meten. Eerder deed Sjoerd van Hintum onderzoek naar de gevolgen van de herinrichting van het Muntplein in Amsterdam.

Verder met voetgangers in 2019

De aandacht voor walkonomics blijft in 2019. Samen met Goudappel Coffeng en Molster Stedenbouw ontwikkelen we bijvoorbeeld ‘Waarde van een plek’. Hierin werken we aan een dashboard waarin mobiliteit, economie, ruimtelijke kwaliteit en sociale cohesie centraal staan. Voor elk van deze onderwerpen heeft het dashboard meerdere indicatoren. Zo wordt overzichtelijk weergegeven wat de waarde van een plek is. En, hoe deze verandert bij kwaliteitsverbeteringen voor voetgangers. Ook zijn we betrokken bij ‘Ruimte voor lopen’. In oktober 2019 vindt dé internationale loopbijeenkomst Walk21 plaats in Rotterdam. Hierbij is Decisio uiteraard van de partij en werkt aan een bijdrage.

Meer informatie?

Voor meer informatie over onze Walkonomics-activiteiten neemt u contact op met Martijn Lelieveld (m.lelieveld[at]decisio.nl) of Kees van Ommeren (c.vanommeren[at]decisio.nl). Telefonisch zijn zij te bereiken via 020-6700562.