Toeristen spreiden werkt niet; focus dus alleen op kwaliteitstoeristen

‘Pretpark Amsterdam’ wordt overspoeld door toeristen, die rotzooi en herrie met zich meebrengen.

Hans van Tellingen (Strabo) en Jaap Broer (Decisio), beiden ervaringsdeskundigen en beiden veelvuldig professioneel betrokken bij evaluaties in de binnenstad, brengen oplossingsrichtingen aan. Ze pleiten voor een strengere handhaving en willen dat de stad inzet op kwaliteitstoeristen.
 
 
 

Artikel: ‘Pretpark Amsterdam …’

Hans van Tellingen (Strabo) en Jaap Broer (Decisio) schreven onlangs een artikel over oplossingsrichtingen voor de toenemende toeristische druk in de Amsterdamse binnenstad. Het volledige artikel van Hans en Jaap leest u hier.

Meer informatie

Voor meer informatie naar aanleiding van het artikel van Hans van Tellingen en Jaap Broer kunt u contact opnemen met Jaap Broer van Decisio via 020-6700562 (of j.broer[at]decisio.nl).