De kosten en baten van een iCentrale

MKBA iCentraleIn Nederland voeren overheden vanuit ruim 150 centrales bewaking en bediening van tunnels, bediening op afstand van bruggen en sluizen, regionale inzet van verkeersmanagement, centrale monitoring en aansturing van stadstoegang en -beheer (zoals cameratoezicht) en crowdmanagement uit. Kwalitatieve analyses geven inzicht in de baten die mogelijk zijn door de centrales over de domeinen heen slim te combineren en te integreren: centralisten staan minder in de ‘wachtstand’ en kunnen meer continu worden ingezet voor verschillende domeinen en meerdere overheden. Systemen en applicaties kunnen worden gedeeld en domeinen kunnen meer op elkaar worden afgestemd. In stedelijke gebieden waar de domeinen in elkaar overlopen verhoogt dit de netwerkprestaties en dienstverlening aan gebruikers en burgers.

iDiensten

In het programma iCentrale ontwikkelen decentrale overheden en bedrijven iDiensten voor het slim combineren en integreren van de centrale bediening in deze domeinen. Nu dit programma de fase bereikt waarin de ontwikkelde iDiensten landelijk worden ‘uitgerold’, is ook kwantitatief inzicht nodig in de kosten en baten. Hiertoe worden de financiële en maatschappelijke kosten en baten van het slim combineren en integreren van centrale bediening in beeld gebracht in verschillende business cases en Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). Decisio rondde een eerste analyse begin 2018 af. Daarin zijn voor de provincie Noord-Holland de kosten en baten van de transitie van de huidige manier van bedienen naar één geïntegreerde of zelfs geen eigen bediencentrale doorgerekend.

De Resultaten

De resultaten zijn recent gepubliceerd in NM Magazine (een vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer) en verspreid op de Intertraffic. Het (Engelse) artikel met de resultaten van de business cases en MKBA’s voor verschillende transitiefasen in de iCentrale is hier te vinden op pagina 20.

Meer informatie

Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Kees van Ommeren (c.vanommeren[at]decisio.nl) of Daan van Gent (d.vangent[at]decisio.nl) of via telefoonnummer 020-6700562.