Kosten-batenanalyse voor stimuleren fietsgebruik bij bedrijven in San Isidro (Lima, Peru)


In San Isidro ligt het zakendistrict van Lima (Peru), waar veel grote bedrijven en ministeries gevestigd zijn. Als gevolg hiervan is er een hoge concentratie aan activiteiten en veel verplaatsingen die worden gedaan met gemotoriseerde voertuigen. Om de verkeersdrukte te verminderen probeert de gemeente San Isidro grote bedrijven te activeren om het gebruik van de fiets in het dagelijks vervoer van hun werknemers te stimuleren.

Tool berekenen voordelen

Hiervoor heeft Decisio, in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Lima, een gebruiksvriendelijke tool ontwikkeld die gebruikt kan worden om de financiële voordelen van een groter fietsgebruik onder werknemers voor bedrijven te berekenen. Per bedrijf worden de voordelen berekend voor de werknemers, het bedrijf en de maatschappij. Aan de hand van het model kan een rapport worden opgesteld met een overzicht van de resultaten en adviezen voor het stimuleren van fietsgebruik.
Decisio heeft voor dit project haar kennis en ervaring op het gebied van kosten en baten van fietsgebruik ingezet terwijl de Nederlandse ambassade in Lima lokale informatie verzamelde.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees van Ommeren (c.vanommeren[at]decisio.nl) of Lilian Tilburgs (l.tilburgs[at]decisio.nl). Of via telefoonnummer 020-6700562.