Evaluatie InnovationQuarter

evaluatie

Decisio heeft in het najaar van 2017 een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van InnovationQuarter als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.
Op 1 januari 2014 is InnovationQuarter opgericht met als missie om ‘het innovatieve vermogen van Zuid-Holland te ontsluiten’.

Het is de vijfde regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) van Nederland, waarin het rijk en de betreffende provincies samenwerken aan versterking van de regionale economie. Net als de andere ROM’s doet InnovationQuarter dit door:

  • Innovatie en ondernemerschap te stimuleren
  • Ervoor te zorgen dat ondernemingen die willen (door)groeien toegang krijgen tot kapitaal
  • Samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen te bevorderen
  • De regio nationaal en internationaal op de kaart te zetten

Het onderzoek

Voor deze evaluatie heeft Decisio een veertigtal interviews gehouden onder aandeelhouders, samenwerkingspartners en bedrijven en verrichtte Decisio deskresearch naar de resultaten van InnovationQuarter. De gesprekken waren strategisch van aard en gingen over de kwaliteit en impact van InnovationQuarter, de wijze waarop ze samenwerkt, de groei (terug- én vooruitkijkend), focus en de aansluiting op regionale doelen en maatschappelijke thema’s.

De uitkomst

De uitkomst van dit onderzoek was zeer positief. Er is brede waardering voor de wijze waarop InnovationQuarter invulling geeft aan haar opdracht. Met de komst van InnovationQuarter is én de uitvoeringskracht op het gebied van economische structuurversterking én de samenwerking in de regio sterk gegroeid. De aanbevelingen van Decisio hadden betrekking op onder andere de governance, het blijven houden van focus en het monitoren van, en communiceren over de impact van de inspanningen van InnovationQuarter.

Het volledige rapport vindt u hier.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze evaluatie neemt u contact op met Jaap Broer via 020-6700562 of j.broer[at]decisio.nl.