Evaluatie? Decisio ondersteunt u graag!

evaluatieOverweegt u een evaluatie van beleid, project of programma uit te laten voeren? Economisch onderzoeksbureau Decisio ondersteunt u graag daarbij. Decisio verrichtte de afgelopen jaren uiteenlopende beleidsevaluaties, project- en programma-evaluaties en evaluaties van subsidieregelingen en masterplannen. Enkele, recente voorbeelden daarvan zijn onder meer: de evaluatie van het FNV Congres en Verkiezingen 2017, de evaluatie van het NS programma ‘Aanpak Drukke Treinen’, de evaluatie van ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter en de Beleidsdoorlichting Luchtvaart.

Evaluatie om van te leren

Onze insteek bij evaluatie is een van terug- en vooruitkijken én wat we daarvan kunnen leren. Daar zijn we goed in en onze ervaring leert dat opdrachtgevers dat prettig vinden. Daarbij zijn we altijd op zoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve feiten en betekenis van beleid. Met gevoel voor belangen en affiniteit met bestuur en beleid.

Het evaluatieproces

De wijze waarop wij onze beleidsevaluaties uitvoeren is uiteraard sterk afhankelijk van het onderwerp, de reikwijdte en het proces na de evaluatie. In de regel zien we dat het evaluatieproces veelal de volgende stappen kent:

    • Beleidsreconstructie: herleiden waarom beleid, project, programma, subsidie of masterplan is opgesteld/gestart om inzicht te krijgen in beoogde effecten en doelen van beleid. Een beleidsreconstructie levert in beleidsevaluaties ook een handzaam normkader op voor het vervolg van de evaluatie.
    • Analyse van ingezette instrumenten, activiteiten en middelen (bijvoorbeeld subsidies): deze stap in het evaluatieproces moet inzicht bieden in welke instrumenten, activiteiten en middelen zijn ingezet om bijvoorbeeld beleid, project of programma te realiseren.
    • Onderzoek naar resultaten van beleid, project of programma: deze stap leidt tot een beeld van wat beleid, een project of programma feitelijk aan concrete resultaten heeft opgeleverd.
    • Onderzoek naar de effecten van het gevoerde beleid, project of programma: naast de resultaten van beleid is het ook van belang inzicht te bieden in de effecten die de resultaten hebben voortgebracht.
    • Beoordeling van mate van doeltreffendheid en doelmatigheid: het gaat hierbij om de vraag hoe de gesignaleerde effecten zich verhouden tot beoogde effecten en doelen waarvoor het beleid, het project of programma in het leven was geroepen. Belangrijkste insteek is wat we uit de evaluatie kunnen leren voor de nabije toekomst.

Meer informatie over evaluaties

Voor meer informatie over de uitvoering van beleidsevaluaties, project- en programma-evaluaties of evaluaties van subsidieregelingen en masterplannen neemt u contact op met Jaap Broer, Gerwin van der Meulen, Ingrid Laane, Daan van Gent of Sara de Boer. 020 – 670 05 62. Een e-mailbericht sturen kan ook via j.broer[at]decisio.nl of g.vandermeulen[at]decisio.nl.