Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Decisio verzorgt workshop ‘prognosesystematiek internationaal onderwijs’

Decisio verzorgt workshop ‘prognosesystematiek internationaal onderwijs’

internationaal onderwijsDaan van Gent en Gerwin van der Meulen van Decisio verzorgden op 14 maart jl. de workshop ‘prognosesystematiek internationaal onderwijs’. Dat deden zij tijdens de conferentie ‘Internationaal onderwijs: de regio aan zet’. De conferentie vond plaats op 14 maart jl. en werd georganiseerd door Stichting Internationaal Onderwijs (SIO).

Belang internationaal onderwijs neemt toe; behoefte aan prognoses

De Nederlandse economie is de laatste jaren sterk gegroeid. Onder meer het succesvol acquisitiebeleid leidde er toe dat meer internationale bedrijven Nederland als vestigingsplaats hebben gekozen. In lijn daarmee nam ook de vraag naar internationaal onderwijs een vlucht. Het aantal leerlingen op internationale scholen is in de afgelopen jaren met minstens 30 procent toegenomen. Er komen dan ook nieuwe internationale scholen bij of bestaande scholen breiden verder uit. Daarnaast groeit het tweetalig onderwijs in Nederland als kool.

De groeiende capaciteit is nog steeds niet genoeg om aan de vraag naar internationaal onderwijs te voldoen. In enkele sterk internationaal georiënteerde regio’s in Nederland (MRA, Brainportregio Eindhoven en MRDH) is nu al sprake van een ‘nijpend tekort’ en ‘acuut probleem’. De vraag naar en het aanbod van internationaal onderwijs sluiten nog niet goed op elkaar aan. De behoefte aan meerjarige prognoses voor internationaal onderwijs is dan ook de laatste tijd sterk gegroeid.

Prognoses internationaal onderwijs van groot belang

Door de toenemende internationalisering van de Nederlandse economie zijn goede prognoses voor de vraag naar internationaal onderwijs van groot belang. Niet alleen landelijk, maar ook op regionale schaal. Echter, het ontbreekt momenteel aan betrouwbare landelijke en regionale prognoses. In de afgelopen jaren ondersteunde Decisio meerdere regio’s en scholen met regionale prognoses voor internationaal onderwijs. Ons onderzoek op dit vlak richtte zich op:

 • Gebiedsprognoses internationaal onderwijs: bij gebiedsgerichte prognoses gaat het vooral om de vraag- en aanbodanalyse in een afgebakend gebied of regio. Decisio onderzocht in dat verband voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de prognoses voor de vraag en aanbod naar internationale scholen voor 2020 en 2025. Op grond van de eigen monitor ‘internationale werknemers’ is gewerkt met aantal kinderen van internationale kenniswerkers, economische scenario’s en trends in buitenlandse investeringen om tot een betrouwbare tekortenanalyse te komen. Voor dit onderzoek zijn meerdere zogenaamde ‘hittekaarten’ opgesteld die de tekorten aan internationaal onderwijs in 2020 en 2025 in de MRA inzichtelijk maken.
 • Regionale prognoses bestaande school: voor een bestaande internationale school in Utrecht voerden we analyse uit om de leerlingontwikkeling tot en met 2027 te prognosticeren. Deze analyse is gebaseerd op trendanalyses van het huidige aantal internationale kinderen, het aandeel internationale kinderen ten opzichte van alle kinderen in Utrecht en CBS prognoses, de historische groei op internationale scholen en de ontwikkeling van buitenlandse investeringen.
 • Regionale prognoses nieuwe school: Decisio voerde meerdere prognose-analyses uit voor nog op te richten internationale scholen. Daarbij is vooral gekeken naar landelijke belangstellingspercentages en benchmarks met andere regio’s.

Decisio onderzoek: internationale community en onderwijs

In de afgelopen jaren voerde Decisio meerdere onderzoeken uit naar de omvang en ontwikkeling van de internationale community in Nederland. In het verlengde daarvan zijn ook meerdere studies gedaan naar de regionale ontwikkeling van internationaal onderwijs. Studies over de internationale community betroffen onder andere:

  • 2017 en 2015: Tien regiorapportages (een-meting) economische analyse internationale werknemers, studenten en zelfstandigen (voor expatcenters en het ministerie Economische Zaken)
   2017 en 2014: Economische analyse van het aantal internationals in Zuid-Limburg (gemeente Maastricht)
   2014: Economische analyse van het aantal internationals in Zuid-Nederland (Holland Expat Center*South)
 • Decisio studies over internationaal onderwijs zijn onder meer:

  • 2016 en 2018: Hittekaarten vraag en aanbod PO/VO internationaal onderwijs in de MRA
  • 2017: Haalbaarheidsonderzoek IGBO Leiden
  • 2017: Haalbaarheidsonderzoek IGBO onderwijs Vrije School Den Haag
  • 2017: Haalbaarheidsonderzoek IGBO Rijswijk
  • 2017: Quick scan prognose aantal internationale kinderen in de regio Rijnmond
  • 2016: Prognoses en second opinion Internationale School Utrecht
  • 2016: Prognoses leerlingaantallen internationale school i.o. Haarlemmermeer
  • 2016: Inventarisatie aantal internationale kinderen regio Den Bosch
  • 2015: Marktanalyse Aziatische school in de MRA

  Meer informatie?

  Voor meer informatie over Decisio en onderzoek naar de internationale community en internationaal onderwijs neemt u contact op met Daan van Gent (d.vangenet[at]decisio.nl), Gerwin van der Meulen (g.vandermeulen[at]decisio.nl) of Suzanne Steegman (s.steegman[at]decisio.nl). Telefonisch zijn zij bereikbaar via 020-6700562.

  Contact

  Decisio | Economisch onderzoek en advies
  Valkenburgerstraat 212
  1011 ND Amsterdam
  tel.: 020 – 670 05 62
  e-mail: info@decisio.nl

  Disclaimer

  Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.