Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Decisio partner nieuwe Raamovereenkomst IenW

Decisio partner nieuwe Raamovereenkomst IenW

Decisio maakt, samen met consortiumpartners Twynstra Gudde en Sweco, wederom onderdeel uit van de nieuwe Raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten van het ministerie IenW. Binnen deze raamovereenkomst besteedt het ministerie IenW uiteenlopende onderzoeks- en adviesopdrachten uit aan externe bureaus.
 

Actief voor zeven thema’s

Het ministerie gaat met ons consortium een overeenkomst aan voor zeven van de negen thema’s in de raamovereenkomst. Deze thema’s zijn:

  • Infrastructuur in relatie tot personen– en goederenvervoer (Thema 1)
  • Vernieuwende mobiliteit (Thema 2)
  • Ruimtelijk ontwerp (Thema 3)
  • Internationale (economische/markt) verkenningen, krachtenveldanalyse en/of beleidsadvies (Thema 4)
  • Klimaatadaptatie (Thema 7)
  • Waterbeleid (nationaal- en internationaal) (Thema 8)
  • Beleid voor bodem en ondergrond (Thema 9)

Coördinatie

De overeenkomst is medio 2018 ingegaan en is van kracht tot medio 2020 (looptijd van 2 jaar). De coördinatie van de werkzaamheden binnen de raamovereenkomst is in handen van Niels Hoefsloot (Decisio), Paul Jongejan (Twynstra Gudde) en Henk Otte (Sweco).

Vervolg op Raamovereenkomst 2016-2018

De nieuwe raamovereenkomst met het ministerie IenW voor de periode 2018-2020 is voor Decisio, Twynstra Gudde en Sweco een vervolg op de raamovereenkomst 2014-2018. Binnen de voorgaande raamovereenkomst voerden we uiteenlopende, interessante opdrachten uit. Onder meer op het vlak van evaluaties (Spoortafels, vervoercapaciteit NS, waterveiligheidsprogramma’s).

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit bericht neemt u contact op met Niels Hoefsloot van Decisio via 020-6700562 of n.hoefsloot[at]decisio.nl

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.