Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

25 mei 2018 ging de nieuwe privacywetgeving in. Decisio hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw mailadres uitsluitend voor het versturen van deze nieuwsbrief.

Graag blijven wij jou op de hoogte houden van onze projecten en activiteiten, je hoeft hiervoor niets te doen. Mocht je deze nieuwsbrief toch niet meer willen ontvangen, dan kun je je afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

In ons ‘privacy statement’ geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens:

Gegevens verzamelen

Wij verzamelen informatie op de volgende manieren:

  • Informatie die je ons geeft wanneer je je online op onze website voor de nieuwsbrief inschrijft
  • Informatie die je ons geeft binnen een (mogelijke) samenwerkingsrelatie of zakelijk contact
  • Informatie die je ons geeft wanneer je solliciteert of werkzaam bent bij Decisio

Gegevens beschermen

Wij doen er alles aan om jouw privacy te beschermen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Decisio houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit doen wij door:

  • Jouw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt
  • Enkel persoonsgegevens te verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt zijn
  • Geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • De persoonsgegevens te bewaren in een beveiligde omgeving
  • Op de hoogte te zijn van de rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop te wijzen en deze te respecteren

Meer informatie

Mocht je naar aanleiding van dit bericht meer informatie wensen dan kun je daarvoor contact opnemen met Gerwin van der Meulen van Decisio via 020-6700562.