Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Nieuwe Decisio collega: Sylvia Bleker

Nieuwe Decisio collega: Sylvia Bleker

DecisioSinds september 2017 is het Decisio team versterkt met een nieuwe collega: Sylvia Bleker. Sylvia is 29 jaar jong en woont in Zaandam.

Werk bij Decisio

Bij Decisio is Sylvia verantwoordelijk voor beleidsanalyses en marktverkenningen. Op dit moment werkt ze aan een toekomstverkenning van de N201. Zij onderzoekt wat de knelpunten op de weg zijn, of deze naar verwachting zullen verergeren in de toekomst en wat eventuele oplossingsrichtingen zijn. Dit onderwerp sluit aan bij haar vorige baan bij de VU Amsterdam, waar zij zich gericht heeft op vervoerseconomie. Ze onderzocht het optimale subsidiebeleid voor elektrische voertuigen. Daarvoor, tijdens haar studie, heeft zij zich gespecialiseerd in marktwerking. Sylvia hoopt in de toekomst deze twee onderwerpen te kunnen combineren bij nieuwe projecten.

Vrije tijd

Sylvia is een echte puzzelfanaat en zo besteedt ze haar vrije tijd ook. Ze heeft thuis, samen met haar man, een bordspellencollectie van ruim 300 spellen.

Voor vragen is Sylvia bereikbaar via s.bleker[at]decisio.nl of via 020-6700562.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.