Sibren Vegter: nieuwe collega bij Decisio

decisioSinds maart 2017 is het Decisio team versterkt met een nieuwe collega: Sibren Vegter. Sibren is 31 jaar en woont in Diemen. Sibren is bij Decisio als adviseur verantwoordelijk voor de uitvoering van maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA’s) en (econmische) impactstudies. Momenteel werkt Sibren aan prognoses voor scheepvaart in het kader van de verkenning nautische veiligheid bij Maastricht. Daarnaast werkt hij toekomstscenario’s voor de luchtvaart in opdracht van het ministerie IenM.

Werk

Voor Decisio was Sibren als consultant werkzaam bij Micromacro Consultants. Vanuit deze functie ontwikkelde hij onder meer macro-economische modellen voor overheden van ontwikkelingslanden. Onder andere op het vlak van armoedeanalyse en arbeidsproductiviteit. Daarnaast was het verzorgen van trainingen in het kader van kennisdeling een belangrijk onderdeel van zijn werk bij Micromacro Consultants.

Vrije tijd

Naast zijn werk is Sibren veel bezig met muziek en gaat geregeld naar concerten en festivals. Daarnaast geniet Sibren van verre reizen en het bruisende leven in Amsterdam.

Voor vragen is Sibren bereikbaar via s.vegter[at]decisio.nl of 020-6700562.