Start afstudeeronderzoek ‘Belang internationaal onderwijs voor vestigingsklimaat

Begin februari 2017 startte Thomas de Jonge, student Economische Geografie Universiteit Utrecht, bij Decisio aan zijn afstudeeronderzoek naar het belang van internationaal onderwijs voor het vestigingsklimaat. Zijn onderzoek richt zich op de invloed van het aanbod van internationaal onderwijs op het vestigingsgedrag van internationale werknemers en bedrijven in Nederland.

Het belang van een goed vestigingsklimaat

Internationaal opererende en buitenlandse bedrijven hebben een steeds groter aandeel in de werkgelegenheidsontwikkeling. Bovendien, de Nederlandse economie en arbeidsmarkt is steeds ‘internationaler’ van karakter doordat buitenlandse werknemers in Nederland gaan werken. De structurele groei van het aantal internationale bedrijven en werknemers brengt met zich mee dat bedrijven en werknemers andere eisen gaan stellen aan het woon-, leef- en vestigingsklimaat in Nederland. Een belangrijk aspect daarbij is het aanbod van tweetalige onderwijs en internationaal onderwijs, naast andere vestigingsfactoren zoals beschikbaarheid van woningen en een prettige leefomgeving.

Is internationaal onderwijs bepalende factor?

Interessante vraag is in hoeverre het regionaal aanbod van internationaal onderwijs (en wellicht ook tweetalig onderwijs) bepalend is in het vestigingsgedrag van bedrijven en werknemers. Zijn bedrijven en werknemers geneigd zich eerder te vestigen in een regio met een goed aanbod aan internationaal onderwijs; of maakt dat niet uit? Hoe groot is dat belang van het aanbod van internationaal onderwijs, en hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontwikkeld? Dit zijn enkele vragen die hebben geleid tot het afstudeeronderzoek.

Afstudeeronderzoek

De exacte insteek van het afstudeeronderzoek is nog ‘in ontwikkeling’. Maar, op grond van eerdere onderzoek van Decisio ligt het voor de hand om voor drie of vier regio’s in Nederland nader onderzoek te doen naar het belang van internationaal onderwijs. Bijvoorbeeld, als het gaat Amsterdam, Eindhoven of Groningen. Kan Thomas in zijn afstudeeronderzoek in dergelijke regio’s vestigingspatronen inzichtelijk maken die belang van internationaal onderwijs beter en scherper kunnen duiden?

Het afstudeeronderzoek van Thomas sluit goed aan bij de vele projecten die Decisio de afgelopen jaren uitvoerde op het vlak van internationale werknemers, kenniswerkers, arbeidsmigranten, bedrijven en organisaties. Zie voor meer informatie hierover ook: Decisio onderzoek Expats en Internationale bedrijven.

Planning onderzoek

Het afstudeeronderzoek is begin februari 2017 van start gegaan. Thomas verwacht voor de zomer 2017 zijn onderzoek af te ronden.

Vragen?

Voor meer informatie over het afstudeeronderzoek kunt u contact opnemen met Thomas de Jonge (t.dejonge@decisio.nl). Telefonisch is hij bereikbaar via 020-6700562. Thomas wordt begeleid door Gerwin van der Meulen (partner Decisio).